Tầm Nhìn - Sứ Mệnh - Giá Trị Cốt Lõi Greenlands


+ Tầm Nhìn: Định hướng phát triển là đơn vị sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp hàng đầu, không ngừng đổi mới, sáng tạo nâng tầm giá trị thương hiệu Việt
+ Sứ Mệnh: Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người
+ GIá Trị Cốt Lõi: Coi trọng khách hàng, lấy khách hàng là trung tâm, đặt lợi ích và mong muốn của khách hàng lên hàng đầu